Data Vinci 16 : Strongly Typed

Tahmini Okuma Süresi: 4 dakikaStrongly Typed insanın kendine yakışanı giymesi değildir. Strongly typed bir değişken tanımlama yönetime verilen ad olabilir. “Strongly typed programming language” kavramı ile de sıkça birlikte anılır. Mesela python dilinde bir değişken “bodosloma” kullanılabilmektedir. Örneğin;

ifadesi python dili için gayet geçerlidir. Oysa aynı tanımlamayı C# gibi bir “staticly typed programming language” içerisinde kullanmak mümkün değildir. […]

Mini Seri : C# 7.0 Yenilikleri -1

Tahmini Okuma Süresi: 5 dakikaGeçtiğimiz günlerde Visual Studio 20. senesini kutladı. Mart ayı içerisinde de Visual Studio 2017 sürümü bizlerle buluştu. C# tarafında da bir takım gelişmeler oldu. Veri tüketimi, kod basitleştirme ve performansa yönelik bir takım değişiklik setleri bizlere sunuldu. Birçok küçük ya da büyük özellik bizlere sunulmakta.  Bu yazıda bu yenilikleri inceleyeceğim. Out Variables Metot içerisinde parametre […]

Data Vinci 15 : Linux

Tahmini Okuma Süresi: 11 dakika1990’lı yılların başında usta yazılımcı Linus Torvalds tarafından “yazılan” Linux kapitalist dünyaya tepki olarak doğdu. Neden mi? Çünkü Linux çekirdeği açık kaynak kodludur. Bunun getirdiği iki klişe ise “özgür” ve “ücretsiz” olması. “Özgür” kısmını bilemem de “ücretsiz” kısmını çok severiz biz:) Baştan belirteyim de sıkıntı çıkmasın Linux bir Unix klonudur. Linux dediğimiz işletim sisteminin sadece Kernel kısmıdır. […]

Data Vinci 14 : Null

Tahmini Okuma Süresi: 6 dakikaHer programcının kâbusu, her programının mutlaka yüzleştiği yokluk hâlinin bit bazında vücut bulduğu “Karındeşen Null”. Bugünün konusu. Null bir işaretçidir, bir çok programlama dilinde yer alan ayrılmış bir anahtar kelimedir. Bir obje referansının “default” değeridir. “object reference not set to an instance of an object” hatasının baş şüphelisidir. Bazı “Null”, “nil”, “none” şeklinde de yazılabilir. Ancak […]

Data Vinci 13 : High Cohesion

Tahmini Okuma Süresi: 6 dakika“Object oriented programming” içerisinde geçen diğer bir terim “High Cohesion”. “Cohesion” kelimesinin anlamına baktığımızda “tutarlılık, yapışıklık” gibi anlamları var ki bize bu kadarı yeterli. Zira “high cohesion” tanımlanan objenin operasyonlarının birbirleriyle alâkalı, yakın olmasını ister. Bir class’ınız var ise bu class’ın “üstü şam, altı şişhane” olmamalıdır. “üstü şam, altı bir gece ansızın kerkük” olmalıdır. Bu […]

Data Vinci 12 : Retrospective Meeting

Tahmini Okuma Süresi: 6 dakikaScrum framework’ünün en çok bilinen rituellerinden biri “Retrospective Meeting”. Scrum macerasına çıkmış herkesin defalarca tekrarladığı bu aktivite. Takım için şeffaflığı artırma, takım ve bireyler için özeleştiri yapma imkânını verir. Uygulama şekli ile ilgili katı bir kural olmasa da en bilinen ve sık yapılanı sanırım “Mad, Sad, Glad”. Biraz araştırıldığında aslında “Gamefication” başlığı ile birlikte birçok […]

Data Vinci 11 : Interface

Tahmini Okuma Süresi: 6 dakikaYapabiliyor olmak, yapmayı gerektirmez. Bir kavram ile ilgili açıklama yapılırken, neden böyle yaptık , şöyle yapsak olmaz mı gibilerinden bir çok soru hasıl olur. İnterface’de object oriented programlama için bu sorulara maruz kalması en olası kavramlardan birisi. Özellikle programlama ile haşır neşir olmaya başlanılan ilk günlerde bu tarz yapıların anlaşılması daha zor oluyor. Interface bir […]