Data Vinci 12 : Retrospective Meeting

Scrum framework’ünün en çok bilinen rituellerinden biri “Retrospective Meeting”. Scrum macerasına çıkmış herkesin defalarca tekrarladığı bu aktivite. Takım için şeffaflığı artırma, takım ve bireyler için özeleştiri yapma imkânını verir. Uygulama şekli ile ilgili katı bir kural olmasa da en bilinen ve sık yapılanı sanırım “Mad, Sad, Glad”. Biraz araştırıldığında aslında “Gamefication” başlığı ile birlikte birçok oyun tadında “reprospective meeting” uygulaması karşımıza çıkıyor. Legolarla yapılanlardan tutun “taş, kağıt, makas” oyununa kadar.

Daha önce belirttiğim gibi şeffaflığı artırmayı hedefleyen bu uygulamalar, neyi iyi yaptık?, neleri geliştirmeliyiz?, neleri devam ettirmeliyiz? gibi temel soruları farklı yöntemler ile sorup takımdaki olası aksaklıkları düzeltmeyi hedefler. Bazıları açık, bazıları kapalı oylama sistemiyle takım içindeki arkadaşların eksik yanlarına “işaret etmek”, pozitif yönlerini ise “takdir etmek” şeklinde vuku bulabilir. 4L diye geçen “Liked, Learned, Lacked, Longed For ” uygulaması da yine sprint boyunca yaşanan olayların tekrar hatırlanarak kategoriler içerisinde değerlendirilmesi şeklinde gelişiyor.

Bu tarz toplantılar iş yoğunluğu gibi sebeplerle atlanabilir. Fakat sprintler boyunca geri bildirimler olmaksızın çalışan takım üyeleri, birbirleriyle olan diyaloglarını kaybettikçe ilerleyen günlerde farklı sorunlara yol açabilir. Burada ana fikiri anlamış çalışan profili önemli, eğer sadece dayatıldığı için veya raporlama açısından meleke haline dönmüş bir rituel ise anlamını yitirmiştir diyebiliriz.

Fularlı “Retrospective Meeting” kavramı varoş bünyelerimize “Retro” şeklinde işliyor. “Retro” toplantıları zaman sınırlı (time-boxed) aktivitelerdir. Her zaman aynı uygulama ile yürütülürse, bu toplantılarda çıkan fikirler ( olumlu, olumsuz, istek, rica, şikayet) ile ilgili herhangi bir aksiyon alınmadığı takdirde, bu “retro” toplantıları “ağlama duvarı”na dönüştürüyorsa, takımın etki alanını aşan konular çözümlenmiyorsa şüphesiz ki takım üyeleri bu toplantıya olan inancını kaybedecek ve “yaz-geç driven toplantılar” haline dönecektir.

“Retrospective meeting” toplantılarında uygulanabilecek birçok yöntem bulunmakta. Fuları takınca görülebilecek yöntemlerin isimleri şunlar:

  •  Happiness Metric: 1-5 arası dereceler bulunan bir kağıda seçilen konu hakkındaki mutluluk seviyesi “post-it” vasıtıyla zerk edilir.
  •  The Sailboat: Bir yelkenli çizilir, kayaların risk olduğu, çapanın yavaşlattığı,  rüzgarın ise yardımcı olduğu açıklanır. Daha sonra takım üyeleri “post-it” vasıtasıyla risk, yardımcılar ve yavaşlatan şeyleri bu bota yapıştırır, sonrasında ise seçilen “impediment(engel)” takım üyesi tarafından çözülmeye çalışılır.
  • Future Backwards: Takım içerisindeki bakış açılarını geliştirmeyi, geçmişten ders almayı, geleceğe dair de tahminleme yapmayı sağlamaya çalışan bir teknik. ) Bunda taktik maktik yok bam bam bam. Biraz fularsız gördüm bu yöntemi.
  • Perfection Game: Bu yöntemde iki adet rol olur, birisi presentor diğeri ise perfector. Presentor rolü bir “improvement (iyileştirme) ” öne sürer.  Perfector denen rol ise bu iyileştirme önerisini 0-10 arası puanlar, neleri beğendiğini anlatır ve “10” yapabilmek neler gerekir bunlardan bahseder. “We believe connection, not perfection” diyorum fularımın bana verdiği yetkiye dayanarak.
  • Intrinsic Motivators:  bu yöntem fularlılığın dibi, derin okuma isteyenler Jurgen Appelo’nun People motivation target instrinsic desires  yazısını okuyabilir. Ben de çay alayım.
  • Personas : Takım üyelerinin birlikte çalıştıkları diğer kişileri daha iyi anlayabilmesi veya tanıyabilmesi için “persona” oluşturması ve bu personaları doldurması şeklinde vuku bulur.

Mad ,Sad, Glad : Açıklamaya bile gerek yok aslında, tüm varoşluğumuzla iliklerimize kadar uyguladığımız yöntem. Maaş yattı Glad, Sad (Burda iş birimine giydir) , zamlar az Mad 🙂

Starfish: Fikirlerin olgunlaştırılmasını hedefler. Start, Stop, Do More, Do less, Keep alanları içerisinde takım üyeleri birbirlerini gömer, över, elma yerken ağzın şapırdıyor, kulaklığından müzik sesi geliyor, Perşembeye yetişmesi gereken rapora yardım ettiğin için teşekkürler, vb.

Circles of concern and influence, speed dating, in my shoes, pleasure and gain, SWOT, three little pig, marginal gains, effort and pain, hero’s journey gibi daha birçok teknik yer almakta, her biri farklı bir bakış açısı ve hedef ile uygulanarak takım içerisindeki olumlu veya olumsuz davranışları düzeltmeye çalışma adına yapılır.

“Retrospective meeting”, Scrum framework’ünün araçlarından biridir. Olmazsa olmaz. Beşiktaş orta sahasında Atiba olmayınca nasıl eksik kalıyorsa, Scrum’da Retrospective Meeting yoksa sıkıntı yaşar.

TL;DR

Bu yazıda Scrum çerçevesinin rituellerinden birisi olan “Retrospective Meeting” kavramına değiniyorum. Ne olduğu ve ne tarz uygulamaları olabileceği hakkında açıklamalar yaptım. Bazılarının sadece ismini yazmakla yetindim. Bazılarına ise kendimce yorumlar yaptım. Agile bakış açısı içerisinde yer alan Scrum çerçevesinde yer alan terimleri yorumlamaya ara ara  devam edeceğim.

Faydalı olması dileğimle.

keep_calm

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *