Data Vinci 14 : Null

Her programcının kâbusu, her programının mutlaka yüzleştiği yokluk hâlinin bit bazında vücut bulduğu “Karındeşen Null”. Bugünün konusu. Null bir işaretçidir, bir çok programlama dilinde yer alan ayrılmış bir anahtar kelimedir. Bir obje referansının “default” değeridir. “object reference not set to an instance of an object” hatasının baş şüphelisidir. Bazı “Null”, “nil”, “none” şeklinde de yazılabilir. Ancak […]

Data Vinci 13 : High Cohesion

“Object oriented programming” içerisinde geçen diğer bir terim “High Cohesion”. “Cohesion” kelimesinin anlamına baktığımızda “tutarlılık, yapışıklık” gibi anlamları var ki bize bu kadarı yeterli. Zira “high cohesion” tanımlanan objenin operasyonlarının birbirleriyle alâkalı, yakın olmasını ister. Bir class’ınız var ise bu class’ın “üstü şam, altı şişhane” olmamalıdır. “üstü şam, altı bir gece ansızın kerkük” olmalıdır. Bu […]

Data Vinci 12 : Retrospective Meeting

Scrum framework’ünün en çok bilinen rituellerinden biri “Retrospective Meeting”. Scrum macerasına çıkmış herkesin defalarca tekrarladığı bu aktivite. Takım için şeffaflığı artırma, takım ve bireyler için özeleştiri yapma imkânını verir. Uygulama şekli ile ilgili katı bir kural olmasa da en bilinen ve sık yapılanı sanırım “Mad, Sad, Glad”. Biraz araştırıldığında aslında “Gamefication” başlığı ile birlikte birçok […]

Data Vinci 11 : Interface

Yapabiliyor olmak, yapmayı gerektirmez. Bir kavram ile ilgili açıklama yapılırken, neden böyle yaptık , şöyle yapsak olmaz mı gibilerinden bir çok soru hasıl olur. İnterface’de object oriented programlama için bu sorulara maruz kalması en olası kavramlardan birisi. Özellikle programlama ile haşır neşir olmaya başlanılan ilk günlerde bu tarz yapıların anlaşılması daha zor oluyor. Interface bir […]